Friday, November 14, 2008

Ashley Vick
Rebuscar en els records del passat i indagar en els objectes trobats al fons de l'oceà després d'un naugrafi porta a aquesta joiera a la creació d'unes peces amb un deix d'objecte transformat pel temps i l'aigua salada. Les referències a elements naturals i el progressiu envelliment intencionat emplena les seves joies d'històries que l'observador fàcilment pot anar desgranant dins la seva imaginació.

1 comment:

paula lindblom said...

Hi dear Montserrat!

Nice photos you found, as always!
I really,really like this kind of pieces, the patterns/structure of it are soooooooo good.

Have a very nice and calm and inspirated weekend!

With love and thoughts Paula.

Take care!